top of page
20240524_122134-min.jpg

Cookie beleid

Cookiebeleid van SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE (hierna "SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE", "ons" of "wij") voor de website www.doldinger.com en al zijn subpagina's (hierna gezamenlijk de "Website" genoemd), geldig vanaf 22 augustus 2022.

Een belangrijk stukje informatie om in eerste instantie op te merken:

U kunt op elk moment uw toestemming, evenals alle andere instellingen die u hebt ingesteld bij uw bezoek aan onze website en alle bijbehorende subpagina's, geheel of gedeeltelijk intrekken via het toestemmingsbeheerplatform van Didomi SAS (hierna de "CMP-tool" genoemd) . Gebruik hiervoor het menu-item ‘Cookie-instellingen beheren’ onderaan de Website.

I. Welke gegevens verwerkt SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE als ik de Website gebruik?
U kunt de website www.doldinger.com en alle bijbehorende subpagina's (hierna de "Website" genoemd) gebruiken zonder u te registreren of actief persoonlijke gegevens te verstrekken. Raadpleeg ons gegevensbeschermingsbeleid, dat u hier kunt vinden. Bij een bezoek aan de Website verzamelen wij gegevens over het eindapparaat dat u gebruikt en uw gebruiksgedrag op onze online diensten. Deze gegevens zijn beperkt en kunnen door ons niet aan een individu worden toegewezen. Dit omvat de volgende gegevens bij het oproepen van een website: Bij elke toegang tot de website worden persoonlijke gegevens door de internetbrowser van de gebruiker verzonden en opgeslagen als onderdeel van logbestanden, ook wel serverlogbestanden genoemd. Deze gegevens omvatten: het IP-adres (Internet Protocol-adres) van de toegang verkrijgende computer; de naam van de geopende pagina; datum en tijd van toegang; URL van waaruit de gebruiker toegang krijgt tot de pagina; de hoeveelheid overgedragen gegevens; statusbericht voor succesvolle toegang; sessie-ID-nummer; Persoonlijke gegevens in de vorm van locatiegegevens (GPS-gegevens, de zogenaamde "Locate Me"-functie), die door uw internetbrowser worden verzonden telkens wanneer u deze instelling standaard of op applicatiebasis in de browser activeert.

II. Gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën
1. Wat zijn cookies? Net als alle andere commerciële websites maakt onze Website ook gebruik van zogenaamde cookies en andere trackingtechnologieën (hierna gezamenlijk "Cookies" genoemd). Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het geheugen of op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat (hierna “eindapparaat” genoemd) worden opgeslagen. Cookies vervullen verschillende functies en kunnen gegevens voor veel verschillende doeleinden verwerken. Zodra de cookies zijn opgeslagen en de betreffende website opnieuw wordt opgeroepen, stuurt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies terug en maakt zo de herkenning van de gebruiker op die specifieke website mogelijk. Technologieën van derden, zoals scripts, pixels en tags die door SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE voor reclamedoeleinden zijn geïntegreerd, kunnen ook cookies op uw eindapparaat plaatsen. Bepaalde cookies worden aan het einde van de browsersessie automatisch verwijderd (zogenaamde sessiecookies), andere worden voor een bepaalde tijd in de browser van de gebruiker opgeslagen en verwijderen zichzelf vervolgens automatisch (zogenaamde tijdelijke cookies). Bij andere kunnen cookies permanent op het eindapparaat worden opgeslagen (permanente cookies). Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's de browser van de gebruiker onderscheiden van andere internetbrowsers. Cookies kunnen u in principe niet individueel identificeren, maar maken de identificatie van uw eindapparaat mogelijk.

A. Soorten cookies
We maken gebruik van verschillende soorten cookies: (i) Zogenaamde technisch essentiële cookies Ten eerste gebruiken we technisch essentiële cookies om de website te laten functioneren. Technisch essentiële Cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de Website. Zonder deze cookies zou de Website niet of slechts in beperkte mate operationeel zijn. De gebruikersgegevens die via technisch essentiële cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Hieronder vallen ook tijdelijke cookies (sessiecookies). Deze cookies verzamelen geen gegevens van uw computer en worden automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit. Technisch essentiële cookies worden ook gebruikt door ons Consent Management Platform, dat wordt aangeboden door dienstverlener Didomi SAS (hierna de "CMP-tool") om uw toestemming verkrijgen voor het plaatsen van cookies en het gebruik van andere trackingtechnologieën. Technisch essentiële cookies zijn "essentiële" cookies in de context van de ePrivacy-richtlijn 2002/58 EG en vereisen geen toestemming. Voor het toepassingsgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is de wettelijke basis voor het gebruik ervan § 25 II TDDDG. Indien in dit kader persoonsgegevens worden verwerkt, is de rechtsgrondslag Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f AVG (legitiem belang). (ii) Zogenaamde niet-essentiële cookies Bovendien hebben sommige cookies geen technische noodzaak. Dergelijke cookies dienen zeer verschillende doeleinden, zoals het optimaliseren van de Website, het aanmaken van gebruikersprofielen en het weergeven van op interesses gebaseerde advertenties. Als algemene regel kan worden gesteld dat ze voor analyse- of marketingdoeleinden zijn bedoeld. Als we een van deze cookies voor analyse- of marketingdoeleinden gebruiken, verwerken we uw gegevens op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. a) AVG. Deze toestemming wordt door u gegeven via de CMP Tool. Als alternatief kan art. 6(1) zin 1 lit. f) AVG (legitiem belang) kan ook de wettelijke basis zijn voor dergelijke cookies voor analyse- of marketingdoeleinden. Raadpleeg onze CMP-tool voor meer informatie (toegankelijk via het menu-item "Cookie-instellingen beheren" onderaan de website). Hier hebben we gedetailleerd vermeld voor welke doeleinden we cookies gebruiken voor analyse- of marketingdoeleinden en wat de wettelijke basis daarvan is. Verdere verduidelijking vindt u hieronder. Welke persoonlijke gegevens worden overgedragen, garandeert een passend beschermingsniveau (Art. 45 AVG) of de overdracht is onderworpen aan adequate waarborgen (bijvoorbeeld standaardcontractbepalingen) zoals overeengekomen door de Europese Unie en de ontvanger van de gegevens. gegevens (Art. 46 AVG), tenzij de AVG in een uitzondering voorziet (Art. 49 AVG). Bovendien zijn we van plan om waar nodig aanvullende maatregelen met ontvangers af te spreken om een passend niveau van gegevensbescherming te garanderen. Kopieën van de adequate waarborgen (waar we daarop vertrouwen) en een lijst met ontvangers buiten de EER/VK zijn op verzoek verkrijgbaar . Houd er rekening mee dat deze kopieën in de noodzakelijke mate kunnen worden geredigeerd om bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie te beschermen.

IV. Opslag en verwijdering van gegevens

SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE bewaart uw persoonlijke gegevens gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld, inclusief de bewaartermijn die vereist is door de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld het bewaren van boekhoudkundige gegevens). Raadpleeg onze CMP Tool voor meer informatie over de bewaartermijn.

V. PrivacybeleidOnze informatie over gegevensbescherming omvat details over onze verantwoordelijkheden, onze contactgegevens en uw rechten in het kader van de gegevensverwerking.

B. Cookies beheren in onze CMP-tool

Welke cookies worden gebruikt bij het gebruik van de website, indien van toepassing door welke dienstverlener/partner (“leveranciers”) deze worden geleverd, welke gegevens van u daarbij worden verwerkt en of u hiermee toestemming wilt geven, kunt u bepalen via het CMP. Hulpmiddel. De CMP-tool bevat ook meer informatie over de gebruikte cookies en trackingtechnologieën. Om u in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen, gebruiken we een procedure voor het beheren van toestemming voor cookies (de hierboven beschreven CMP-tool), waarmee u toestemming krijgt voor het gebruik van cookies, bijbehorende verwerking zoals beschreven in de procedure en de respectieve leveranciers. Deze toestemming kunt u zelf beheren en desgewenst ook intrekken. De toestemmingsverklaring wordt bewaard om een herhaald verzoek om toestemming te voorkomen en om uw toestemming te kunnen bewijzen in overeenstemming met de verplichte wettelijke eisen. De opslag kan plaatsvinden op de bijbehorende server en/of in de vorm van een cookie (“opt-in cookie”) of met behulp van vergelijkbare technologieën, om de toestemming aan een gebruiker of zijn eindapparaat te kunnen toewijzen. Afhankelijk van individuele informatie over de aanbieders van cookiebeheerdiensten, is de volgende informatie van toepassing: De duur van de opslag van toestemming kan maximaal 12 maanden bedragen. Er wordt een pseudonieme identificatie van de gebruiker aangemaakt en samen met het tijdstip van toestemming en informatie over de reikwijdte van de toestemming (bijvoorbeeld welke categorieën cookies en/of dienstverleners) opgeslagen. Met de CMP Tool kunt u filteren en een overzicht geven van de verschillende cookies, trackers en analysetools en, indien van toepassing, de door ons gebruikte leveranciers. Bovendien kunt u ze selecteren

afhankelijk van hun verwerkingsdoel en, indien gewenst, om ze algemeen of individueel te deactiveren. Technisch essentiële cookies, trackers en analysetools kunt u echter niet deactiveren om de hierboven beschreven redenen. Om toegang te krijgen tot deze CMP-tool, klikt u op "Cookie-instellingen beheren" (toegankelijk via het menu-item onderaan de website). Zoals eerder vermeld kunt u de Website vanaf het begin en ook daarna vrij van cookies en andere trackingmechanismen gebruiken die technisch gezien niet essentieel zijn. In dit geval blijven alleen de technisch essentiële cookies, trackers en analysetools over die nodig zijn voor de werking van de Website. Opmerking over toestemming: Sommige van de diensten die in de CMP-tool worden vermeld, worden ingesteld door onze leveranciers of wij geven uw gegevens door aan deze leveranciers. Meer details vindt u in onze CMP-tool. Opmerking over toestemming: Sommige van de in de CMP Tool genoemde diensten verzenden gegevens naar de VS. De gegevensverwerking en de bescherming van uw gegevens in de VS voldoen niet aan de AVG-normen. De diensten/leveranciers zijn onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving en kunnen daarom verplicht zijn gegevens over te dragen aan Amerikaanse autoriteiten of Amerikaanse geheime diensten. Risico's voor u omvatten met name de moeilijkheid om uw rechten te doen gelden, het gebrek aan controle over de verdere verwerking of overdracht van uw gegevens en de bovengenoemde toegang door overheidsinstanties. U kunt ook meer details vinden in onze CMP Tool. Om uw cookie-instellingen/verzet in dit verband te beheren, klikt u op "Cookie-instellingen beheren" (toegankelijk via het menu-item onderaan de website).

C. Beheer van cookies via uw browser​
Bovendien kunt u de opslag van cookies via uw browserinstellingen deactiveren en op elk gewenst moment reeds opgeslagen cookies in uw browser verwijderen. Houd er echter rekening mee dat de Website of de online functies zonder cookies mogelijk niet of slechts in beperkte mate functioneren. We raden u ook aan de website van www.YourOnlineChoices.com te bezoeken, waar u informatie en hulp kunt krijgen in verband met webtrackingmechanismen. Een centrale bezwaarmogelijkheid voor verschillende tools, met name van Amerikaanse aanbieders, is ook beschikbaar onder de volgende link: optout.networkadvertising.org.


2. Samenvatting van de doeleinden waarvoor wij cookies plaatsen of ook persoonsgegevens verwerken in het kader van webtracking

A . Voor het aanbieden van individuele aanbiedingen van onze dienstenAls u toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) a van de AVG kunnen we cookies instellen en/of persoonlijke gegevens verwerken, zoals uw IP-adres, of kunnen we unieke identificatiegegevens gebruiken (een unieke identificatiecode, of kortweg UID, is een unieke identificatiecode die bestaat uit codes in de vorm uit reeksen cijfers en letters) om u te informeren over onze diensten. Daarbij houden wij ook rekening met uw voorkeuren die voortvloeien uit uw gebruiksgedrag op onze Website. In onze CMP Tool vindt u deze Cookies onder de volgende kopjes:

Selecteer gepersonaliseerde advertenties

Selecteer gepersonaliseerde inhoud

Opslag en toegang tot geolocatie-informatie voor gerichte reclamedoeleinden

B. Gebruiksprofielen op basis van statistische analyse voor het op behoeften gebaseerde ontwerp van de website. Om de website of de inhoud ervan gebruiksvriendelijker te maken en om marktonderzoek of een bereikanalyse uit te voeren, hebben wij statistische informatie over het gebruik van de online diensten op de website nodig. Hiervoor gebruiken wij webanalysetools ("Tools"). Met behulp van analysecookies of door evaluatie van uw logbestanden worden gebruiksprofielen aangemaakt. De aanbieders van deze Tools verwerken uw gegevens als verwerkers in overeenstemming met onze instructies en niet voor hun eigen doeleinden. De Tools gebruiken de IP-adressen van gebruikers helemaal niet of verkorten deze onmiddellijk na het verzamelen. De wettelijke basis kan uw toestemming zijn (als wij uw persoonlijke gegevens verwerken, is de wettelijke basis Art. 6 lid 1 a) AVG; als we cookies gebruiken en geen persoonlijke gegevens verwerken, is de wettelijke basis de ePrivacy-richtlijn 2002/58 EG of, in het toepassingsgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, sectie 25 II TDDDG). Bovendien kan SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE ook een doorslaggevend legitiem belang hebben bij het ontwerp van de Website in overeenstemming met de vraag en het gebruikersgedrag en de statistische evaluatie van de Website. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is dan Art. 6 lid. 1 f) AVG. Voor de bovengenoemde doeleinden gebruiken wij zowel onze cookies als cookies van externe aanbieders op onze website en bijbehorende subpagina's, die via uw webbrowser naar uw computer worden verzonden. Ze zorgen ervoor dat onze systemen uw browser van andere kunnen onderscheiden. Enerzijds sturen wij zogenaamde persistente cookies en anderzijds gebruiken wij zogenaamde sessiecookies, met behulp waarvan u voor de duur van een bezoek aan onze pagina’s een sessie-ID ontvangt, waardoor wij u te onderscheiden van andere bezoekers van de Website. In onze CMP Tool vindt u deze Cookies onder de volgende kopjes: 

Informatie opslaan en/of openen op een apparaat

Meet de prestaties van inhoud

Producten ontwikkelen en verbeteren

Pas marktonderzoek toe om inzichten in het publiek te genereren

Meet de advertentieprestaties

Selectie van basisadvertenties

Gebruik nauwkeurige geolocatiegegevens

Scan actief apparaatkenmerken voor identificatie

Ook in onze CMP Tool vindt u de partners waarmee wij samenwerken op alfabetische volgorde. Sommige van de in de CMP-tool genoemde diensten verzenden gegevens naar de VS. De gegevensverwerking en de bescherming van uw gegevens in de VS voldoen niet aan de AVG-normen. De diensten vallen onder de Amerikaanse wetgeving en kunnen daarom verplicht zijn gegevens over te dragen aan Amerikaanse autoriteiten of Amerikaanse geheime diensten. Tot de risico’s voor u behoren met name de moeilijkheid om uw rechten te doen gelden, het gebrek aan controle over de verdere verwerking of overdracht van uw gegevens en de bovengenoemde toegang door overheidsinstanties. Sommige aanbieders, zoals Google, verwerken mogelijk ook gegevens voor hun eigen doeleinden. In deze gevallen is de gegevensverwerking gebaseerd op uw toestemming, vgl. Kunst. 6 Ik heb aangestoken. a AVG. Meer details vindt u ook in onze CMP Tool .

3. Linken naar sociale mediapagina's
Onze Website bevat deels links naar de meest gebruikte sociale media netwerksites (bijvoorbeeld Facebook en Twitter). In dit opzicht gaat het niet om het inbedden van plug-ins voor sociale media, maar om een koppeling waarbij persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan de exploitanten van sociale media.

III. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens en overdracht naar niet-EER-landen, indien van toepassing
Raadpleeg de informatie in onze CMP Tool om te zien in welke mate wij persoonsgegevens delen met onze partners en of deze partners gevestigd zijn in niet-EU-landen. Ontvangers van persoonlijke gegevens kunnen zich buiten de EER/VK bevinden. Wanneer persoonlijke gegevens worden overgedragen naar locaties buiten de EER/VK, zullen wij ervoor zorgen, zoals vereist door de wet, dat uw gegevensbeschermingsrechten voldoende worden beschermd, ofwel omdat de Europese Commissie heeft besloten dat het land waarnaar persoonlijke gegevens worden overgedragen een adequate bescherming garandeert beschermingsniveau (art. 45 AVG) of de overdracht is onderworpen aan adequate waarborgen (bijv. standaardcontractbepalingen) zoals overeengekomen tussen de Europese Unie en de ontvanger van de gegevens (art. 46 AVG), tenzij de AVG in een uitzondering voorziet (art. 49 AVG). Bovendien zijn we van plan om waar nodig aanvullende maatregelen met ontvangers af te spreken om een passend niveau van gegevensbescherming te garanderen. Kopieën van de adequate waarborgen (waar we daarop vertrouwen) en een lijst met ontvangers buiten de EER/VK zijn op verzoek verkrijgbaar . Houd er rekening mee dat deze kopieën in de noodzakelijke mate kunnen worden geredigeerd om bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie te beschermen.

IV. Opslag en verwijdering van gegevens

SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE bewaart uw persoonlijke gegevens gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld, inclusief de bewaartermijn die vereist is door de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld het bewaren van boekhoudkundige gegevens). Raadpleeg onze CMP Tool voor meer informatie over de bewaartermijn.

V. Privacybeleid
Onze gegevensbeschermingsinformatie omvat details over onze verantwoordelijkheden, onze contactgegevens en uw rechten in het kader van de gegevensverwerking.

bottom of page